Novice

POSEBNA OBVESTILA UPRAVE MOSG GLEDE IZVAJANJA UKREPOV V IZREDNIH RAZMERAH

Mestna občina Slovenj Gradec sporoča občankam in občanom, da so prostori uprave ter ostalih institucij, katerih ustanoviteljica je, do nadaljnjega zaprti za osebne obiske strank in obiskovalcev. Prav tako so javne institucije in zasebni izvajalci pozvani k odpovedi prireditev ter vseh dogodkov, na katerih bi lahko prišlo med obiskovalci do širjenja okužb. Vse občinske službe ter zaposleni v javnih zavodih so na voljo za občane preko telefona ali elektronskih naslovov, delovni čas vseh občinskih institucij pa ostaja nespremenjen. Občane vabimo, da redno preverjajo to spletno stran, za informacije (ob delovnih dnevih med 7. in 18. uro) smo na voljo na telefonski številki 02 881 21 10, sicer pa na elektronskem naslovu krizni@slovenjgradec.si. Odgovorna oseba za krizno komuniciranje je Dušan Stojanovič.

  • 24 marec 2020
  • Število pogledov: 5622

 

Evidenca potrjenih primerov Covid-19 v MOSG po podatkih NIJZ na dan 28.3.2020 do 10. ure:

 

MESTNA OBČINA

15.3. -28.3.

 Število novih okužb v zadnjih 24 urah

SLOVENJ GRADEC

7

 0


27. marec 2020


Pripravljena je aprilska številka občinskega glasila SGlasnik, tokrat brez napovednika prireditev, saj so prireditve odpovedane. V njej boste našli pomembne informacije o ukrepih in dogajanju v MOSG v času izrednih razmer. SGlasnik si lahko snamete s te povezave ali si ga ogledate v spletnem bralniku.


Občanke in občane obveščamo, da razdelilnica viškov hrane do nadaljnjega ne obratuje iz vsem znanih razlogov. V kolikor ste upravičeni do brezplačne hrane oz. ste v socialni stiski, predlagamo, da se obrnete na Rdeč križ, kjer imajo na voljo pakete s suho hrano. Tel. št. je (02) 885 00 30.


26. marec 2020


 

Župani mestnih občin so se na videokonferenci dogovorili o poenotenju ukrepov za zajezitev okužb. Obvestilo za javnost si lahko preberete tukaj.


Pripravljen je seznam prostovoljcev, ki bi želeli pomagati pri izvajanju nujnih nalog v času ukrepobv (varstvo otrok, pomoč starejšim, dostava hrane ipd.). Morebitne nove prostovoljce vabimo, da svoje podatke (ime, priimek, delovno področje prostovoljstva, mobilna številka in email naslov) pošljete na krizni@slovenjgradec.si. Uvrščeni boste v seznam, po potrebi pa vas bomo tudi kontaktirali. Hvala za pripravljenost.

 

25. marec 2020


Vsakodnevno so posodobljene pomembne informacije za občane, ki jih v obliki pdf datoteke lahko snamete s te povezave.


Mestna občina Slovenj Gradec sporoča, da MOSG in CZ ne moreta zagotavljati zaščitnih sredstev za gospodarske družbe, slednje si morajo zaščitna sredstva zagotoviti same. MOSG in CZ bosta zaščitna sredstva (ko in če bodo ta na razpolago v zadostnih količinah) zagotavljali zgolj za vzdrževanje javnih služb po prioritetni listi: 1-primarno zdravstvo, 2-lokalni socialno-varstveni zavodi, 3-kritična infrastruktura in javne službe.

Pozivamo pa vse zasebnike, ki bi imeli naprodaj zaščitno opremo, da nam to sporočijo. Informacije bomo posredovali javnosti. Nekaj ponudnikov je zbranih na tej povezavi (GZS).


Skupnost občin Slovenije je svoje članice seznanila s tem, da je zaradi izrednih razmer ob razglašeni epidemiji in sprejetega Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS, ki velja od 16.3.2020, nudenje nastanitev gostom prepovedano. Na spletni strani SOS so objavili Obvestilo AJPES – eTurizem v izrednih razmerah. Občane prosimo, da navodila upoštevajoOdgovore na morebitna vprašanja v zvezi s tem lahko najdete na tej povezavi.


24. marec 2020


Mestna občina Slovenj Gradec obvešča javnost, da je podjetje Adient ponovno izdelalo nekaj mask za potrebe svojih zaposlenih, pri čemer so 550 kosov mask odstopili Civilni zaščiti MOSG, ki jih bo danes med 14. in 16. uro delila po ustaljenem protokolu v Rotenturnu, Šolska ulica 5, na sedežu Mestne občine. Maske so namenjene prodajalcem živil, torej za vse, ki so v teh dneh v stikih s kupci, za osebne asistence in pomoč, nekaj pa jih bomo rezervirali tudi za policijo in komunalne delavce. Vabimo upravičence, da maske prevzamejo torej danes med 14. in 16. uro v Rotenturnu.


Posodobljen seznam ponudnikov hrane, od katerih jo nekateri dostavljajo tudi na dom, najdete na tej povezavi.


NIJZ je objavil navodila za lastnike, najemnike in uporabnike avtomatov za izdelavo napitkov. Navodila najdete v tem dokumentu.

 

23. marec 2020


V veljavi so odloki za splošno prepoved kurjenja v naravi zaradi požarne ogroženosti. Edina izjema pri tem je kurjenje zaradi preprečevanja pozebe v trajnih nasadih v naravnem okolju ter zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja. Celotno sporočilo UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE je na voljo na tej povezavi.


Regionalna razvojna agencija (RRA) Koroška sporoča, da so 

pripravili dva pripomočka, ki vam bosta v pomoč:

 

  • na spletni strani RRA Koroška so vzpostavili podstran z aktualnimi informacijami za pomoč podjetnikom in podjetjem pri poslovanju v času epidemije koronavirusa COVID-19. (POVEZAVA)
  •  Ob tem so se odločili, da v času epidemije še dodatno podpremo vse lokalne ponudnike hrane in domačih produktov. Za vas so v sodelovanju s KGZS - Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, pripravili seznam ponudnikov vseh treh dolin (Mežiška, Dravska in Mislinjska), ki so se z veseljem odzvali našemu povabilu. (POVEZAVA)


JKP Komunala objavlja  informacije o ravnanju z odpadki v gospodinjskih okoljih z obolelimi, ki jih lahko najdete v priloženem dokumentu. 

Povezava: Odpadke v gospodinjstvih z bolniki, ki kažejo znake bolezni koronavirusa COVID-19 se lahko odvrže izključno v posodo za mešane komunalne odpadke.

STANOVANJSKA ENOTA

Kjer se čiščenje skupnih prostorov izvaja preko upravnika JP Komunala Slovenj Gradec d.o.o., čistilne servise obveščamo, da ob izvajanju čiščenja upoštevajo vsa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 ter posebno pozornost namenijo dodatnemu čiščenju oz. razkuževanju skupnih predmetov, kot na primer (kljuke, ograje, tipke domofonov in dvigal, stikala, itd..).  Občane pozivajo, da naj pri uporabi dvigal upoštevajo navodila glede razdalje in naj se v njih ne vozi več ljudi naenkrat, razen kadar gre za pomoč starejšim ali osebam iz istega gospodinjstva.

JAVNE POVRŠINE

V Mestni občini Slovenj Gradec smo s klorovim preparatom dezinficirali vso urbano opremo (klopce, otroška igrala, fitnese na prostem). Ukrep bomo po potrebi ponavljali in razširili še na druge površine. Prepovedano je sedenje na klopcah, uporaba igral in fitnesov na prostem ter ostale urbane opreme. Občane pozivamo, da se čim manj dotikajo površin, ki se jih dotika veliko število ljudi in so zaradi tega lahko onesnažene. Dezinficirali so tudi vse ekološke otoke. Občane prosimo, da v času epidemije, ločene frakcije, ki se jih sicer odlaga na ekoloških otokih, to je papir in stekleno embalažo, skladiščijo doma.

Odvoz komunalnih odpadkov poteka nemoteno, po urniku odvoza.

Prav tako zagotavljamo nemoteno varno oskrbo s pitno vodo ter ostale obvezne naloge javne službe.  

V podjetju so sprejeli tudi stroge ukrepe pri varovanju zdravja naših zaposlenih z namenom zagotavljanja redne komunalne oskrbe kot del obveznih nalog javne službe. Aktualne novice in informacije objavljamo na spletni strani www.komusg.si Za nujne zadeve so vam na voljo na dežurni telefonski številki 051 605 111.

 


22. marec 2020

 


Mestna občina Slovenj Gradec se pridružuje pozivu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter vabi pridelovalce hrane, kmete in ostale, ki sicer svoje izdelke prodajajo na tržnici, da ob upoštevanju ukrepov (večji razmiki med stojnicami, omejeno število kupcev, določene poti in razdalje med kupci, uporaba zaščite za usta in nos ter rokavic, razkuževanje, ustrezen nadzor s strani občinskih redarjev) svoje izdelke in pridelke tudi prodajajo. Z vladnim odlokom, ki ureja začasno prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom Republike Slovenije, prodaja živil na tržnicah namreč ni prepovedana. Je pa prepovedana prodaja drugih izdelkov (obutve, obleke, suhe robe in podobno).

Čimbolj neovirana lokalna kmetijska pridelava in reja, predelava primarnih kmetijskih proizvodov in nepretrgane verige oskrbe državljanov z lokalno hrano, so ključni dejavniki, da v letošnjem letu ohranimo sedanji nivo samooskrbe s primarnimi kmetijskimi proizvodi, ki je temelj letošnje in prihodnje prehranske varnosti naše države.


21. marec 2020


 

Mestna občina Slovenj Gradec poziva občanke in občane, da se v času ukrepa zaprtja deponij in odlagališč odpadkov obnašajo razumno in okoljevarstveno ter smeti ne odlagajo v naravi, saj bodo inšpekcijske službe takšno ravnanje najostreje preganjale in kaznovale tudi na način podrobnega ugotavljanja izvora smeti in sankcioniranja kršiteljev. Odlaganje smeti izven za to namenjenih lokacij in prostorov je strogo prepovedano. Bodimo racionalni tudi pri proizvajanju smeti, še posebej pa času ukrepov ni primerno opravljanje spomladanskih čiščenj, saj odpada, še posebej večjega, trenutno ni možno deponirati na odlagališčih.

 


Pripravili smo vam spletno stran s ponudniki hrane na območju MOSG, nekateri jo tudi dostavljajo. Seznam bomo sproti posodabljali.

Želimo vam dober tek.

http://www.slovenjgradec.si/Aktualno/Odprte-trgovine

 

 


Pojavljajo se vprašanja o možnosti prenosa virusa. Nekaj pogostih vprašanj in odgovorov najdete na spletni strani NIJZ.

 

V prilogi pa podatki iz priporočila NIJZ glede odpadnih voda in fekalij.

 


 

20. marec 2020


Evidenca potrjenih primerov Covid-19 po podatkih NIJZ na dan 23.3.202 do 10. ure:

 

 

15.3. -23.3.

SLOVENJ GRADEC

6

 

V zadnjih 24 urah torej niso zabeležili novih primerov na območju Mestne občine Slovenj Gradec. Vse občanke in občane pozivamo, da se še naprej držijo navodil za preprečevanje širjenja okužb in se jim zahvaljujemo za razumevanje, sodelovanje in zavedanje o pomenu preprečevanja. Ostanimo zdravi!


V veljavi je vladni odlok o začasni prepoved zbiranja ljudi na javnih shodih, prireditvah in drugih dogodkih na javnih krajih.  Mestna občina Slovenj Gradec bo nadziranje odloka izvajala mestno redarsko službo. Občane pozivamo, da navodila odloka upoštevajo. 

Na osnovi Priporočila Ministrstva za zdravje glede organizacije dela lekarn v obdobju trajanja ukrepov za zajezitev okužb z virusom COVID – 19, bodo lekarne na Koroškem obratovale s spremenjenim odpiralnim časom.

V času dežurne službe  izdajajo zdravila predpisana na recept, ki je predpisan istega dne ali je označen kot nujen in nujna zdravila.

 


 

Na podlagi sklepa, sprejetega pod točko 6 na dopisni seji Vlade Republike Slovenije dne 18. 3. 2020 in v povezavi z 8. členom Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 20. marca 2020 na območju celotne države. Razglas ne velja za območja s snežno odejo. Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Pristojni organi bodo v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajali poostren nadzor. V času veljave tega razglasa občinam in gasilskim organizacijam izjemoma ni treba izvajati obveznosti, določenih v prvem odstavku 11. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (požarna straža in dežurstvo gasilcev) ter obveznosti iz prvega odstavka 12. člena opazovanje naravnega okolja). Občane, ki bi v naravi opazili ogenj ali požar pozivamo, naj pokličejo številko 112, za prijavo kršitev gornjega ukrepa pa naj pokličejo na Medobčinski inšpektorat Koroške ali Inšpekcijske službe za okolje in prostor RS.

 


V sodelovanju z našimi službami in JZ SPotur smo pripravili seznam ponudnikov hrane, ki opravljajo storitev dostave na dom ali hrano pripravljajo v svojih lokalih in jo distribuirajo brezstično. V seznamu so telefonske številke, naslovi in spletni naslovi. Prav tako lahko v seznamu najdete tudi spletne trgovine s ponudbo hrane.

 

Seznam bomo sproti posodabljali, datoteka za prenos pa je na voljo

na tej povezavi.

 


 

Sporočamo, da je za varstvo predšolskih otrok zaenkrat na voljo 6 prostovoljk/-cev in sicerzaposlenih iz VVZ SG (3), Tretje OŠ (2) in iz OŠ Podgorje (1). Vso koordinacijo med starši in prostovoljci vodi ravnateljica VVZ SG. Danes smo stopili v stik tudi s Slovensko filantropijo, ki prostovoljstvo vodi na nacionalnem nivoju in Zvezo študentov medicine Slovenije (ZŠMS), ki so ponudili pomoč pri varstvu otrok medicinskega osebja. Zaenkrat je bila v MOSG izražena samo ena potreba po varstvu dveh predšolskih otrok. Za osnovnošolce imamo dve prostovoljstvi (eno na OŠ Šmartno in eno na Prvi OŠ), a potreb po varstvu osnovnošolskih otrok zaenkrat ni.

 

Vsem pa posredujemo spodbudo, ki jo vsem učencem in staršem v MOSG pošiljajo njihovi pedagoški delavci, pismo je napisala Simona Levc, strokovna sodelavka v šolski svetovalni službi 2. OŠ Slovenj Gradec.

 


 

Koroški dom starostnikov, Dom starejših občanov Slovenj Gradec sporoča, da so po izvedenih testih na okužbo vsi izvidi pri zaposlenih in stanovalcih negativni. In da seveda še naprej natančno in odgovorno izvajajo vse zaščitne ukrepe. Sporočajo tudi, da izvajajo pomoč na domu pri uporabnikih kjer so te storitve najbolj potrebne, tudi hrano dostavljamo najbolj potrebnim uporabnikom. Redno so v tudi v stiku z uporabniki, pri katerih trenutno sicer ne izvajajo storitev, v smislu podpore in ponudbe storitev, kjer je to potrebno. V domu starostnikov so sicer obiski prepovedani, stanovalcem pa omogočajo, da so v stiku s svojimi sorodniki po telefonu, Skypu in Vibru na tel. št.: 031 657 644. Sorodniki  stanovalcev jih lahko pokličejo vsak dan od 11.00 do 13.00 na tel. št. 031 710 483.

 


 

19. marec 2020


Od polnoči začasna prepoved zbiranja ljudi na javnih shodih, prireditvah in drugih dogodkih na javnih krajih

 

Z današnjim dnem, ko se nam od polnoči dalje obeta vladni ukrep prepovedi združevanja skupin, večjih od pet oseb ter v smislu preprečevanja zbiranja ljudi na območjih s povečano verjetnostjo prenosa okužbe, uprava MOSG poziva občanke in občane k doslednemu upoštevanju navodil za zajezitev prenosa okužbe. V tem trenutku pozivamo tudi vsa podjetja, ki izvajajo dela na občinskih projektih, da poskrbijo za varnost in zaščito svojih zaposlenih. Občanom sporočamo, da smo za omejevanje druženja in nepotrebnega zadrževanja na prostem že v ponedeljek zaprli in ogradili otroška igrišča, odstranjene so tudi klopi ob sprehajalnih poteh in na javnih površinah, kjer je to mogoče. Za osveščanje prebivalstva so bili izdelani jumbo panoji in plakati, ki smo jih distribuirali v lokalnih okoljih. Delo občinskih služb poteka nemoteno, prav tako delujejo tudi vse strukture za komunalno oskrbo prebivalstva ter strukture za zaščito in reševanje. Mestna občina je naročila tudi dobavo 20.000 zaščitnih mask, ki bodo dobavljene predvidoma v tednu dni in jih bomo porazdelili po prioritetnih področjih, kjer jih bo morda tedaj spet primanjkovalo. Prav tako vas pozivamo, da v čimvečjem obsegu delite uradne informativne vsebine Uprave s Facebook portala MOSG na svojih družbenih omrežjih, ker je to edini način, da informacije pridejo do slehernega občana. Prav tako lahko brez omejitev delite tudi vse grafične in multimedijske vsebine na tem portalu.


Ostanimo doma in pazimo nase in svoje najbližje.

 


 


 

Podjetje Adient iz Slovenj Gradca je v kriznih razmerah izdelalo omejeno količino zaščitnih mask za svoje zaposlene, pri čemer so 1500 mask v duhu družbene odgovornosti podarili Mestni občini Slovenj Gradec, ki jih bo danes med 15. in 17. uro razdelila lokalnim trgovcem hrane, ki nimajo možnosti pridobitve zaščitnih mask kje drugje. Vabimo torej manjše trgovine, prodajalce živil in življenjsko nujnih potrebščin, da maske prevzamejo na sedežu MO SG, Šolska ulica 5, danes, 19. marca,  med 15. in 17. uro oziroma do razdelitve celotne količine mask.

 


 

18. marec 2020

 


 

V veljavi je poziv kmetovalcem, da svoja opravila, v kolikor povzročajo izpuste ali smrad v okolju, opravljajo v manjšem obsegu ter postopoma in predvsem pred dežjem. V času, ko je potrebno prezračevati prostore in ko je potencialno obolelim pomemben vsak vdih zraka, bo razumevanje poziva pripomoglo k dobrim odnosom v ožjih lokalnih skupnostih. Zavedati pa se moramo, da je lokalno pridelana hrana izjemno pomemben dejavnik preživetja, še posebej v kriznih časih, zato moramo razumeti potrebe kmetijstva. 

Poziv k strpnemu obnašanju zaradi sezonskega razvoza organskih gnojil

V vsakem oziru pa je PREPOVEDANO kurjenje odpada na prostem, saj je požarna ogroženost zvišana.  

 


 

V tem dokumentu smo zbrali pomembne in poenostavljene informacije v zvezi z življenjem v času izrednih razmer. Dokument si snamite in oglejte. Na voljo je tudi na povezavi: https://we.tl/t-gl1wz0EV6M, od koder si ga lahko snamete in ga natisnete ter razdelite sosedom, prijateljem in znancem. Vendar brez dotikanja! Zdaj gre zares. Bodimo pametnejši od virusa!

 

 


V priloženem dokumentu lahko najdete informacije o ravnanju z odpadki v gospodinjskih okoljih z obolelimi.

 

 


Mestna občina Slovenj Gradec poziva zasebnike in podjetja, ki imajo na voljo v svojih prodajnih programih zaščitna sredstva (maske, rokavice, razkužila), da nam to sporočijo, saj se na MOSG občani in podjetja obračajo z vprašanji, kje je to opremo možno kupiti. Zasebniki nas lahko o zalogah in artiklih iz zaščitnega programa obvestite na krizni@slovenjgradec.si, mi pa bomo javnost obvestili po svojih kanalih, kje vse so zaščitna sredstva na voljo za nakup. Pojasniti je potrebno, da se bo zaščitna oprema, ki jo bo občinam razdeljevala Civilna zaščita, brezplačno delila po prioritetah (1-zdravstvo, 2-socialno-varstveni zavodi, 3-kritična infrastruktura, 4-podjetja) in ne v skladu z željami in s potrebami prebivalstva. 

 

 


 

17. marec 2020


Glede na trenutne izredne razmere, ki so v državi, Gasilska zveza Mislinjske doline apelira na vse občanke in občane, da pri vsakodnevnih opravilih NE SEŽIGAJO drevesnih ostankov in trave in na splošno ne kurijo na prostem, kar je tudi prepovedano. Smo namreč v obdobju visoke požarne ogroženosti, prav tako moramo omejiti onesnaženje zraka, da lahko ljudje prezračujejo. Prosijo, da se teh opravil lotite, ko bo verjetnost razširitve požara v naravnem okolju zmanjšana in izredni ukrepi umaknjeni. S tem ukrepom boste pripomogli, da se gasilcem v času epidemije ne bo potrebno izvažati na intervencije in se posledično izpostavljati možnostim okužbe.


Spoštovani starši, ravnateljice in ravnatelji šol vaših otrok vam sporočajo:

"Spoštovani starši, dragi učenke in učenci. Vsi skupaj smo se znašli v situaciji, ki je za vse nas neznanka. Ne vemo, koga med nami  in v kolikšni meri se bo bolezen dotaknila. Vedeti pa moramo, da v tako hudi situaciji nismo sami. Sporočamo vam, da se lahko ob čustvenih, duševnih stiskah, strahovih za svoje otroke, starše, stare starše, prijatelje… obrnete na svoje razrednike, učitelje ali svetovalne delavke.  V kolikor se boste znašli v brezizhodni situaciji, nam to sporočite. Poskušali vam bomo pomagati. Trudili se bomo, da bo poskrbljeno za vas.

Ostanite zdravi."

 


 

Uprava Mestne občine Slovenj Gradec poziva vse občane, da zaradi nujnosti zagotavljanja čistega ozračja v MOSG in potreb prebivalstva po rednem prezračevanje bivanjskih prostorov, na celotnem območju Mestne občine Slovenj Gradec upoštevajo prepoved kurjenja na prostem, pozivajo pa vse, ki bi s svojimi opravili povzročali smrad ali izpuste v ozračje, da opravila odložijo za čas trajanja kriznih razmer. Pozivajo vas k maksimalni družbeni odgovornosti in uvidevnosti do sokrajanov. 

 


Glede na to, da so vsi vzgojno-izobraževalni zavodi do nadaljnjega zaprti in glede na to, da bodo nekateri starši nujno potrebovali varstvo je MOSG zaprosila ravnatelje šol, da se aktivno vključijo v iskanje tistih pedagoških delavcev, ki bi bili v prvi fazi pripravljeni prostovoljno sodelovati pri varstvu vključenih otrok iz posameznega vrtca ali šole na domu. Na spletni strani MOSG in šol je objavljeno obvestilo za te starše, ki bodo potrebe sporočili ravnateljem.

Do tovrstnega varstva otrok so upravičeni zgolj starši predšolskih otrok in učencev od 1. do 5. razreda, in sicer izključno za otroke, katerih starši opravljajo delo v organizacijah, ki so nujne za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Prvenstveno pomagamo zagotoviti varstvo zdravnikom, medicinskim sestram in drugemu medicinskemu osebju, ki so nepogrešljivi v zdravstvenih ustanovah in domovih za starejše ter zavodih za varovance s posebnimi potrebami, nato nepogrešljivim delavcem v energetiki in komunikacijskih podjetjih, komunalnih in servisnih službah, oskrbi ter operativcem v Slovenski policiji in Slovenski vojski. Dodatni pogoj je, da morata biti oba starša zaposlena v eni od naštetih organizacij in imata oba razporeditev dela v isti izmeni. Nadaljnji pogoj za vključitev otroka v varstvo je, da že do sedaj obiskuje vrtec ali šolo v MOSG.

Na Mestni občini Slovenj Gradec pa bomo omogočili tudi vnos podatkov za prostovoljce in starše (prosilce) preko spleta na spletnem naslovu: krizni@slovenjgradec.si.

 


Uprava za zaščito in reševanje RS bo za namen oskrbe služb, ki morajo delovati v razmerah pojava bolezni COVID-19,  priskrbela razpoložljiva sredstva za:

 

 ·       Domove za starejše občane,
·       Centre za pomoč na domu,
·       Izvajalce pogrebne in pokopališke dejavnosti,
·       Taksi službe, prevozi oseb,
·       Javne gospodarske službe,
·       Javno gasilsko službo ter
·       druge sestave, ki ste jih vključili v aktivnosti proti širjenju bolezni.

Pri pripravi razdelilnika za razdelitev zaščitne opreme se bodo upoštevale le tiste potrebe, ki bodo verificirane s strani občine, zato naj zgoraj navedene institucije obvestijo pristojne občinske štabe CZ o svojih potrebah, slednji pa bodo potrebe posredovali dalje. Občine so dolžne dolžna voditi seznam izdane opreme posameznim upravičencem in jo posredovati pristojni izpostavi URSZR, če zanjo zaprosi.


 

S sredo, 18.3.2020 Koroške lekarne spreminjajo odpiralni čas Lekarne v trgovskem centru Katica:

- od ponedeljka do petka od 8.00 - 14.00

Odpiralni čas Lekarne na Glavnem trgu ostaja nespremenjen kot tudi čas dežurne službe. 
O morebitnih spremembah vas bomo obvestili.

 


Vlada Republike Slovenije je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala odlok, s katerim začasno prepoveduje ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Prepoved odloka bo veljala do njegovega preklica, za njegovo lažje razumevanje pa so pripravili nekaj najpogostejših vprašanj in odgovorov.

 

Povezava:

https://www.gov.si/novice/2020-03-16-najpogostejsa-vprasanja-glede-sprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev/

 


Ker na spletnih omrežjih kroži veliko informacij, med katerimi je bila tudi ta, da so nekatera vodstva šol v SLO želela v času zaprtja šol organizirati sestanke z zaposlenimi ali v širšem ali ožjem kolektivu, smo kot ustanovitelj javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja dolžni opozoriti javne zavode, katerih ustanoviteljica je MOSG, da je na osnovi okrožnice od 16. 3. 2020 prepovedano zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Vljudno prosimo, da navodilo o prepovedi zbiranja dosledno upoštevate.

 

 

 


DELOVANJE ZBIRNIH CENTROV ZA ODPADKE IN OSTALIH KOMUNALNIH STORITEV

 

Nekateri občani se na občine in komunalna podjetja obračajo z vprašanji, zakaj zbirni centri v tem času ne delujejo ter zakaj ne bi mogli pripeljati na odlagališča npr. starega pohištva in drugih stvari, ki so jih čez zimo kopičili doma, zdaj pa je pomladansko čiščenje in bi se tega radi znebili, ne glede na nastale okoliščine.

Takšna vprašanja občanov sicer razumemo, vendar se je potrebno zavedati, da kosovni odpadki in drugi odpadki, ki jih občani lahko predajo v zbirnih centrih NE SPADAJO v skupino, ki bi jih bilo potrebno odvažati tedensko in jih lahko vsak posameznik tudi kopiči doma. V situaciji v kakršni se nahajamo in ko mora večina ljudi ostati doma na varnem, je potrebno razumeti, da morajo nekateri, kljub izpostavljenosti možnosti okužbe, opravljati nujna dela za druge in jim zagotovljati osnovne preskrbne in zdravstvene storitve. Komunalne službe kljub izrednim razmeram še vedno odvažajo in predelujejo vse gospodinjske odpadke po ustaljenem redu odvoza, tako da nihče še ni prizadet kar se tiče odvoza mešanih komunalnih odpadkov, mešane komunalne embalaže in bioloških odpadkov. Tudi komunalni delavci imajo družine, otroke in svojce, pa vsi ne morejo biti doma, ker jih nujno potrebujemo za opravljanje komunalnih storitev, kjer so dnevno izpostavljeni možnim okužbam.

Bodimo razumni, spoštljivi in hvaležni do ljudi, ki se trudijo, da bi bila naša cona udobja čim manj prizadeta in ki se trudijo, da sistem komunalne oskrbe prebivalstva na Koroškem deluje, kljub danim razmeram ter v težkih in nevarnih pogojih, še naprej nemoteno.

 


16. marec 2020

 

 


 

Na spletni strani (in kmalu tudi na FB) JKP Komunala so objavljeni zadnji ukrepi pri poslovanju s strankami. Povezava: http://www.komusg.si/novice/ID/1589. Ukrepi Koroškega centra za ravnanje z odpadki KoCEROD so na voljo na tej povezavi: http://ko-cerod.si/ukrepi-za-preprecevanje-sirjenja-korona-virusa/.


Sporočamo, da se aktivnosti storitve pomoči na domu v občini Slovenj Gradec odvijajo v omejenem obsegu (nekateri uporabniki so storitve sami odpovedali, z nekaterimi uporabniki so se uspeli dogovoriti, da skrb prevzamejo sorodniki) ter da bomo do nadaljnjega ob upoštevanju vseh epidemioloških navodil dejavnost nadaljevali v dežurnih izmenah. (vir: DSO SG).

 


 

V skladu z odredbo Vlade RS glede zaprtja življenjsko nenujnih storitvenih in drugih lokalov,  torej vseh lokacij, kjer bi lahko prišlo potencialno do prenosa okužbe je bilo tudi s strani MOSG že v preteklem tednu odrejeno zaprtje vseh občinskih lokalov, javnih zavodov, institucij in lokacij kot so npr. dvorane, športna in otroška igrišča, javna stranišča ipd. Ukrepi veljajo do preklica.  


V skladu z zadnjo odredbo Ministrstva za znanost, šolstvo in šport se prvotno načrtovano organizirano varstvo otrok odpove. Vlada apelira na starše, da si pri tem pomagajo ter zagotovijo varstvo otrok tistih staršev, katerih služba je nujno potrebna za delovanje države in varovanje zdravja in ljudi. Mestna občina bo skušala reševati morebitne potrebe (ki jih trenutno ni) po programu, ki je v pripravi.  Vlada apelira na državljanke in državljane, ki bi bili pripravljeni sodelovati v prostovoljskem programu varstva otrok, da se prijavijo v aplikacijo MyNanny, ki je brezplačno na voljo vsem, ki iščejo ali ponujajo varstvo ali pomoč: www.mynanny.si.  


Javni prevoz občanov je v vseh državi ustavljen (z izjemo nujne taksi službe v večjih mestih), v to kategorijo spada tudi brezplačni prevoz občanov, ki do nadaljnjega ne deluje.


 

Mestna občina Slovenj Gradec obvešča javnost, da se z ukrepi za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 sprostijo javna parkirišča ter se parkirnina na teh površinah ne zaračunava. Tudi parkirne hišice v mestnem jedru do nadaljnjega ne bodo obratovale. Na vseh javnih parkiriščih pa je v veljavi omejitev trajanja parkiranja kot je v veljavi v običajnih modrih conah. Občane pozivamo, da vozil ne parkirajo za daljša časovna obdobja temveč le za čas trajanja opravka. 


Mestna občina Slovenj Gradec sporoča občankam in občanom, da so zbiranja skupin prepovedana, prav tako je prepovedana uporaba otroških igrišč v času zaprtja šol in vrtcev, saj se z večjim številom prisotnih tudi veča možnost prenosa potencialnih okužb. Vsa otroška igrišča v MOSG so fizično ograjena z namenom preprečitve uporabe. Staršem priporočamo sprehode v naravi ter čim manj njihovih stikov otrok z vrstniki. Po potrebi bo organizirano varstvo otrok s pomočjo prostovoljcev, trenutno takšnih potreb ni zaznati. 


Mestna občina Slovenj Gradec obvešča vse zasebne gospodarske družbe, društva ter samostojne podjetnike, ki imajo v najemu poslovne prostore v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, da bo za čas trajanja izrednih ukrepov za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, odpisala najemnino za  poslovne prostore.


Vpis otrok novincev v vrtec za šolsko leto 2020/2021, poteka tako, kot je bilo predvideno, do 18.3.2020. Zaradi zaprtja vrtcev, vlog za vpis v vrtec ne sprejemamo več osebno. Vlogo za vpis otroka lahko pošljete skenirano po elektronski pošti na naslov: urska.repnik@guest.arnes.si  ali priporočeno po pošti v razpisanem roku. Vse informacije glede vpisa lahko dobite na telefonski številki svetovalne delavke Urške Repnik.  041 300 286. Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

 

 

Koledar dogodkov in prireditev

«marec 2020»
pontorsrečetpetsobned
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345