SL EN DE  

Predstavitev LAS MISLINJSKE IN DRAVSKE DOLINE - LAS MDD P. P. 


Lokalna akcijska skupina Mislinjske in Dravske doline (LAS MDD) temelji na pogodbenem partnerstvu javnega, zasebnega in ekonomskega sektorja. Vodilni partner LAS MDD je Mestna občina Slovenj Gradec. LAS MDD je ena izmed 37 slovenskih lokalnih akcijskih skupin, ki izvaja pristop CLLD (2014 - 2020). Območje LAS MDD meri 737 km2 in zajema območje Mislinjske in Dravske doline. Območje LAS sestavlja 8 občin (Slovenj Gradec, Mislinja, Dravograd, Muta, Vuzenica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju).

 

Pristop CLLD – lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (Community-Led Local Development) v programskem obdobju 2014–2020 vključuje tri sklade. Za LAS MDD sta aktualna dva: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR). Namen pristopa CLLD je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor«. Lokalnemu prebivalstvu omogoča, da z oblikovanjem lokalnih akcijskih skupin (LAS) aktivno odloča o prednostnih nalogah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja. 


Javna podpora je namenjena izvajanju aktivnosti v okviru naslednjih štirih podukrepov: 

  • Pripravljalna podpora – sredstva so namenjena oblikovanju lokalnih partnerstev, krepitvi institucionalne usposobljenosti ter usposabljanju in mreženju v času priprave in izvedbe strategije lokalnega razvoja,
  • Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost – sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov nastalih pri izvedbi operacij LAS ali lokalnih akterjev, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v SLR, 
  • Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine – sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov LAS, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS,
  • Podpora za tekoče stroške in stroške animacije – sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, animaciji območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij


Predstavitev sofinancirane aktivnosti 19.4. za LAS MDD p. p.

Naziv aktivnosti: Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru Lokalne akcijske skupine LAS MISLINJSKE IN DRAVSKE DOLINE.

Povzetek: LAS MDD p. p. je z odločbo MKGP št. 33151-17/2015/34 z dne 12. 9. 2016 pridobila možnost koriščenja finančnih sredstev z naslova podukrepa 19.4 Podpora za tekoče stroške in stroške animacije. S to podporo se omogoča delovanje LAS MDD p. p. in animacija območja.

Cilj: Obveščanje in informiranje javnosti.

 

Dejavnosti in pričakovani rezultati:

Vključevanje lokalne skupnosti

·  k doseganju kazalnikov zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja,

·  v izvajanje projektnih aktivnosti v okviru operacij,

·  k identificiranju potreb na območju LAS,

·  k enakomernemu razvoju območja LAS.

 Obveščanje javnosti

·  o aktualnih zadevah povezanih z LAS,

·  o javnih pozivih LAS,

·  o operacijah v izvajanju,

·  o dokumentaciji, ki se navezuje na pravilno izvedbo operacij,

·  o uspešno izvedenih operacijah

·  o novostih na območju LAS.

Pričakovani rezultati: vključitev čim več predstavnikov javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja v smeri razvoja, ki ga vodi skupnost in uspešno črpanje sredstev.


 

OPISI SOFINANCIRANIH PROJEKTOV se nahajajo na povezavi naslova posameznega projekta:


ODOBRENI PROJEKTI sklad EKSRP (Podukrep 19.2)


- Medgeneracijski prostor za aktivno sprostitev (prijavitelj Mestna občina Slovenj Gradec)

 

- Zagotavljanje ustrezne pitne vode in varstvo okolja Pameče-Troblje (prijavitelj Mestna občina Slovenj Gradec)

 

Kmetija ni hotel (prijavitelj LAS MDD,  p. p.)

 

- Sadjarski center Radlje ob Dravi (prijavitelj Občina Radlje ob Dravi)

 

- Travišče vez od brežine do sadovnjaka (prijavitelj Mija Mirkac, kmetija Rebernik)

 

- Dvorec Pukštajn nekoč in danes (prijavitelj Občina Dravograd)

 

- Vaško jedro Šentilj (prijavitelj Občina Mislinja)

 

- Strelski kino (prijavitelj Lovska družina Libeliče)

 

- Ureditev skednja na Kapli (prijavitelj Občina Podvelka)

 

- Ohranjanje naravnih in kulturnih vrednot občine Ribnica na Pohorju (prijavitelj Občina Ribnica)

 

- Urejanje vasi Sv. Primož na Pohorju (prijavitelj Občina Vuzenica)

 

Ureditev parkirnega prostora v športnem parku Vuzenica in postavitev fitnesa v naravi (prijavitelj Občina Vuzenica)

 

Obnova obzidja v trškem jedru (prijavitelj Občina Vuzenica)

 

- Naj teče učenje skozi življenje - Oskrba svojca na domu (prijavitelj Mocis)

 

- Naj teče učenje skozi življenje - Moč besed v medsebojnih odnosih (prijavitelj Mocis)

 

- Rokodelstvo danes za jutri (prijavitelj Podjetniški center Slovenj Gradec)

 

- Tako so nekoč, danes pa, ... (prijavitelj KTV Dravograd)

 

- Obnova graščine Kienhofen - ureditev večnamenske dvorane (prijavitelj Občina Muta)

 

- Izgradnja šolske varne poti (prijavitelj Mestna občina Slovenj Gradec)

 

- Ureditev tlakovane pešpoti do cerkve Sv. Nikolaja (prijavitelj Občina Vuzenica)

 

- Komunalna čistilna naprava Ožbalt (prijavitelj Občina Podvelka)

 

- Inovativne rešitve v kmetovanju za varovanje naravnih virov (prijavitelj KGZS - Zavod Celje)

 

- Učni čebelnjak na Muti (prijavitelj Društvo za trajnostni razvoj Muta)

 

- Moč dreves: Drevesa - vsestranski vir krožnega gospodarstva (prijavitelj Kmetija Lipnik, Sara Berglez Zajec)

 

- Razvoj jahalne infrastrukture za večjo socialno in medgeneracijsko vključenost (prijavitelj Konjeniški klub Slovenj Gradec)

 

- Bukovska ledenica - revitalizacija edinstvenega objekta na Slovenskem (prijavitelj: Občina Dravograd)

 

- MEDI KOROŠKA AJDA: Potencial čebelarstva in koroške ajde za ustvarjanje novih dejavnosti in prihodkov na koroškem podeželju (prijavitelj: Polona Ramšak, kmetija Murenhof)

 

 

 

ODOBRENI PROJEKTI SODELOVANJA, sklad EKSRP (Podukrep 19.3)


Naša Drava (prijavitelj LAS MDD, p. p.)

 

Čebela BERE med (prijavitelj LAS MDD, p. p.)

 

ODOBRENI PROJEKTI sklad ESRR (Podukrep 19.2)

 

Save

 

- Inovativne oblike urbane mobilnosti (prijavitelj Športno društvo Skatepark)

 

- Sokolski dom - preplet vsebin skozi zgodovino in sedanjost (prijavitelj Občina Radlje ob Dravi)

 

- Turistična destinacija Zahodno Pohorje (prijavitelj: Občina Ribnica na Pohorju)

 

- Center sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi (prijavitelj: Občina Radlje ob Dravi)

 

- Sanacija degradiranega območja (prijavitelj: Občina Radlje ob Dravi)

 

- Kulturni hram Mislinja (prijavitelj: Občina Mislinja)

 

Digitalizacija lesenih produktov (prijavitelj CEMPRIN, d.o.o.)

Malčkova šola športa (prijavitelj Občina Podvelka)

Mislinjski fitko (občina Mislinja)

Na stičišču treh dolin (prijavitelj LAS Mislinjske in Dravske doline)

Park Vuzenica (prijavitelj Občina Vuzenica)

Postavitev igral za medgeneracijsko druženje (prijavitelj Občina Radlje ob Dravi)

Potka tete Lene (Prijavitelj Občina Ribnica na Pohorju)

- Povezani v skupnost (prijavitelj Občina Muta)

Športno-kulturno središče Pameče (prijavitelj Mestna občina Slovenj Gradec)

Učilnica v naravi v Vuzenici (prijavitelj Občina Vuzenica)

 

 

Več na: Evropski kmetijski sklad za ravoj podeželja in Program razvoja podeželja Republike Slovenije.


Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta
SG logo

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.