SL EN DE

Predšolska vzgoja

 
 • Sklep o določitvi cen programov v vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec Uradni list RS št. 25/2022Uradni list

 

 

Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec v oddelkih dnevnega varstva otrok od 1. 1. 2024 znašajo:

 

 • v programu prvega starostnega obdobja, starostna skupina od 1 – 3 let: 618,56 EUR,
 • v programu drugega starostnega obdobja:
  • starostna skupina 3 – 4 let: 508,19 EUR in
  • starostna skupina 3 – 6 let: 462,68 EUR.
 • v kombiniranih oddelkih: 508,19 EUR.
 • v razvojnem oddelku: 909,84 EUR.        

 

Cena prehrane v ceni programa znaša 1,74 EUR na dan.

 

V cenah programov je zagotovljeno dnevno varstvo otroka za največ 9 ur bivanja v vrtcu z zajtrkom, sadno malico in kosilom.


 

 


Dostopna in kakovostna predšolska vzgoja in varstvo je pomembno področje blaginje prebivalstva. Vključenost otrok v predšolsko vzgojo spodbuja kognitivni razvoj otroka in posredno vpliva na učne dosežke v šoli. Dostopna predšolska vzgoja in varstvo povečuje možnosti za kakovostno bivanje otrok in njihovo socialno vključenost (Cleveland in Krashinsky, 2002, str. 9). Investicije v predšolsko vzgojo imajo praviloma visoke ekonomske donose. Vendar pa ni pomemben le obseg predšolske vzgoje, ampak tudi njena kakovost. V zadnjem času se tako v Sloveniji kot v državah EU povečuje delež predšolskih otrok, vključenih v vzgojno izobraževalne programe. Področje predšolske vzgoje je izjemno pomembno, saj je temelj izobraževanja, vpliva na prilagajanje otrok v družbo in nasploh izkazuje dolgoročne koristi, vendar predšolska vzgoja ni obvezna. Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtce ustanavljajo in financirajo občine. Zakon o vrtcih določa obveznosti in pristojnosti lokalnih skupnosti v zvezi z izvajanjem in financiranjem predšolske vzgoje. V skladu z Zakonom o vrtcih se iz proračuna lokalne skupnosti pokriva razlika med ceno programov in plačilom staršev, ki je določena na podlagi odločbe o plačilu vrtca. V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo: plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja, ki skupaj predstavljajo skoraj 100% stroškov v javnih vrtcih.

 

Pomemben vidik dostopnosti predšolske vzgoje je razpoložljivost vpisnih mest glede na potrebe. Iz podatkov Statističnega urada RS je razvidno, da delež vključenih otrok v predšolsko vzgojo narašča. V šolskem letu je bila na ravni Republike Slovenije:

 • 2014/2015 beležena 76,8 % vključenost otrok v predšolsko vzgojo,
 • 2015/2016 beležena 78,1 % vključenost otrok v predšolsko vzgojo,
 • 2016/2017 beležena 78,7 % vključenost otrok v predšolsko vzgojo,
 • 2017/2018 beležena 80,4 % vključenost otrok v predšolsko vzgojo.

 

Na območju naše občine prav tako beležimo rast vključenosti otrok s stalnim prebivališčem v MOSG v vrtce (Vir: MIZŠ (Sokol) in evidenca o vključenih otrocih s stalnim prebivališčem v MOSG):

 • 2015/2016 (na dan 1. 12. 2015) je bila beležena 73,30 % vključenost v predšolsko vzgojo,
 • 2016/2017 (na dan 1. 11. 2016) je bila beležena 76,86 % vključenost v predšolsko vzgojo,
 • 2017/2018 (na dan 1. 10. 2017,  z upoštevanjem rojstev od 2012 do 2016) je bila beležena 78,82 % vključenost v predšolsko vzgojo,
 • 2018/2019 (na dan 1. 1. 2019, z upoštevanjem rojstev od 2013 do 2017) je bila beležena 80,56 % vključenost v predšolsko vzgojo.

 

Cilji programa:

Dolgoročni cilj programa je ohranjanje racionalne mreže javnih vrtcev in razširitev ponudbe programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov.  Izziv države za v prihodnje je zagotavljanje dovolj velikega števila vpisnih mest v vrtcih glede na potrebe staršev. OECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, 2012) priporoča univerzalen dostop do predšolske vzgoje zaradi njenih pozitivnih učinkov. Univerzalen dostop pomeni, da imajo možnost za vključitev vsi otroci, katerih starši to želijo.

V Mestni občini Slovenj Gradec je ta cilj že dosežen, saj so iz rednega vpisa imeli vsi otroci s stalnim prebivališčem v MOSG možnost vključitve v vrtec. Na čakalnem seznamu so le otroci iz evidenčnega vpisa, ki na dan 1. 9. 2018 še niso dosegli pogojne starosti 11 mesecev za vpis v vrtec. Prav tako lahko z gotovostjo trdimo, da je cilj in izziv OECD dosežen, saj so imeli vsi otroci z rednim vpisom možnost za vključitev, pokazatelj »da jih na željo staršev še lahko vključimo« pa so tudi prosta mesta v posameznih oddelkih, oddelki od I. do II. starostne skupine. Na dan 30. 11. 2018 smo namreč beležili 18 prostih mest. Prostorske kapacitete pa so tudi dopuščale, da smo na dan 1. 1. 2019 lahko odprli še en oddelek za I. starostno skupino.

Dolgoročni cilji programa na področju investicij so povezani z zagotovitvijo prostorskih pogojev skladno z normativi in standardi v vseh enotah VVZ Slovenj Gradec. Tako je dolgoročni cilj povezan z investicijo v celovito obnovo pritličnega dela Enote Maistrova – Škratica Mica in zagotovitev prostorskega normativa v vseh oddelkih Enote Maistrova – Škratica Mica in Enote Celjska – Mali škrat. Srednjeročni plan, zastavljen s proračunom za leto 2017 glede pristopa k projektu zamenjave dotrajanega stavbnega pohištva v tej enoti, je bil leta 2018 dosežen. Investicija je bila planirana v finančnem načrtu Investicije družbene dejavnosti, proračunska postavka  A608. Izpolnjen je tudi kratkoročni plan, zastavljen v letu 2017, v skladu s katerim je bila predvidena rekonstrukcija mansarde v POŠ Sele in s katero so izpolnjeni pogoji za trajno odprtje oddelka na Selah. Prav tako je realizirana investicija v povečanje igralnih površin v Enoti Pameče – Škrat Radovednež. Z realizacijo slednje se je povečala skupna igralna površina v tej enoti. Kratkoročni cilji: na osnovi odločbe inšpektorja je v letu 2019 predvidena investicija v postavitev nadstreška na enoti Maistrova, s katero bomo zagotovili zaščito pred soncem jasličnim oddelkom. Investicija je predvidena v finančnem načrtu Investicije družbene dejavnosti.

Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec je s šolskim letom 2018/2019 za enote v Mestni občini Slovenj Gradec zastavil in organiziral delo v 35 oddelkih in enem razvojnem oddelku, katere na dan 30. 11. 2018 obiskuje skupno 648 otrok. Na dan 30. 11. 2018 je bilo v MOSG 18 prostih mest, od tega 3 prosta mesta v razvojnem oddelku, 6 prostih mest v kombinaciji in 9 prostih mest II. starostnega obdobja.

 

Slika 1: Število vpisanih otrok na dan 1. 9. od leta 2011 do 2018.

 

Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta
SG logo

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.