Zaključena naročila in objave

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse

Seznam vseh zaključenih naročil in objav

JAVNO NAROČILO ZA PREVOZE UČENCEV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC (20019/2020)

Mestna občina Slovenj Gradec vabi zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe za oddajo naročila po odprtem postopku na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju. Predmet javnega naročila so prevozi učencev v Mestni občini Slovenj Gradec v šolskem letu 2019/2020.

  • 16 april 2019
  • Število pogledov: 1279

Predmet naročila je razdeljen na sklope. Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 22. 5. 2019 do 8.00 ure.

 

Priloge:

Datum zaključka razpisa22.5.2019 8:00:00

Dokumenti za prenos