Zaključena naročila in objave

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse

Seznam vseh zaključenih naročil in objav

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – parkirno mesto ID znak 850-2076-079 v drugi etaži stanovanjskega bloka Ronkova ul. 6, Slovenj Gradec.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA IZVEDBO PROJEKTA "SANACIJA STREHE DRUGE OSNOVNE ŠOLE SLOVENJ GRADEC"

JAVNI RAZPIS ZA IZVEDBO PROJEKTA "SANACIJA STREHE DRUGE OSNOVNE ŠOLE SLOVENJ GRADEC"

Predmet javnega naročila je oddaja del za sanacijo strehe Druge osnovne šole Sl. Gradec. Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo s strani ponudnikov predložene naročniku najkasneje do 16.02.2017 do 10.00 ure na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec. Do tega dne in ure oddana ponudba v vložišče občine ali prispela po pošti, se bo štela za pravočasno.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2017

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2017

Predmet razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2017.
Preberi več...
OBJAVA NAROČILA MALE VREDNOSTI ZA PROJEKT »IZGRADNJA BRVI ČEZ SUHODOLNICO«

OBJAVA NAROČILA MALE VREDNOSTI ZA PROJEKT »IZGRADNJA BRVI ČEZ SUHODOLNICO«

Predmet javnega naročila je oddaja del za izgradnjo brvi čez Suhodolnico. Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo s strani ponudnikov predložene naročniku najkasneje do 09.02.2017 do 10.00 ure na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec. Do tega dne in ure oddana ponudba v vložišče občine ali prispela po pošti, se bo štela za pravočasno.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI/PROGRAMOV/PROJEKTOV/PRIREDITEV, KI NISO PREDMET DRUGIH FINANCIRANJ IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC V LETU 2017

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI/PROGRAMOV/PROJEKTOV/PRIREDITEV, KI NISO PREDMET DRUGIH FINANCIRANJ IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC V LETU 2017

Namen razpisa je finančno podpreti dejavnosti/programe/projekte/prireditve (v nadaljevanju: projekte) pravnih in fizičnih oseb ter društev, klubov in drugih organizacij, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine, izboljšajo kakovost življenja občanov in dostopnost do različnih dejavnosti.
Preberi več...
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju mladinskih programov v Mestni občini Slovenj Gradec 2017

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju mladinskih programov v Mestni občini Slovenj Gradec 2017

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javno dostopnih mladinskih programov in projektov, ki jih izvajajo mladinske nepridobitne organizacije v Mestni občini Slovenj Gradec.
Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV ŽELEZNIKARJEVIH PRIZNANJ IN PRIZNANJ ŠPORTNE ZVEZE SLOVENJ GRADEC

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV ŽELEZNIKARJEVIH PRIZNANJ IN PRIZNANJ ŠPORTNE ZVEZE SLOVENJ GRADEC

Objavljamo razpisa za podelitev priznanj na področju športa v letu 2016.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA LETO 2016  ZA PODELITEV  ŽELEZNIKARJEVE NAGRADE IN ŽELEZNIKARJEVIH PLAKET

JAVNI RAZPIS ZA LETO 2016 ZA PODELITEV ŽELEZNIKARJEVE NAGRADE IN ŽELEZNIKARJEVIH PLAKET

Na podlagi 19. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 31/2014-UPB1, 81/2016), Komisija za podelitev Železnikarjevih priznanj pri Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec, objavlja JAVNI RAZPIS ZA LETO 2016 za podelitev  ŽELEZNIKARJEVE NAGRADE in ŽELEZNIKARJEVIH PLAKET.

Preberi več...
NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE MO SLOVENJ GRADEC – STANOVANJSKI PROSTOR VORANČEV TRG 7

NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE MO SLOVENJ GRADEC – STANOVANJSKI PROSTOR VORANČEV TRG 7

Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo stanovanjskega prostora z ID znakom 850-750-1 v izmeri 365,60 m2 na naslovu Vorančev trg 7, 2380 Slovenj Gradec.

Preberi več...
NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE MO SLOVENJ GRADEC – NEPREMIČNINA PARTIZANSKI DOM NA KOPAH, LEGEN 168, 2383 ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU

NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE MO SLOVENJ GRADEC – NEPREMIČNINA PARTIZANSKI DOM NA KOPAH, LEGEN 168, 2383 ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU

Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine Partizanski dom na Kopah, Legen 168, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu ID znak: 846-1418/25-0, k.o. 846-Gradišče (stavbno zemljišče v izmeri 3.000,00 m2) na kateri stojita stavba št. 371, k.o. 846-Gradišče (nestanovanjska stavba, neto površina 405,84 m2) in stavba št. 377, k.o. 846-Gradišče (nestanovanjska stavba, neto površina 639,89 m2). Izhodiščna cena za prodajo je 265.586,00 EUR.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA ZA LETO 2017

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA ZA LETO 2017

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva:
Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURNE DEDIŠČINE V LETU 2017

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURNE DEDIŠČINE V LETU 2017

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javni razpis za sofinanciranje kulturne dediščine:

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V LETU 2017

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V LETU 2017

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov:
Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi poslovnega prostora v objektu Partizanska pot 12 v Slovenj Gradcu, v izmeri 16,64 m2. Upravičenci do brezplačne uporabe poslovnega prostora so nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju dejavnosti humanitarne narave, na območju Mestne občine Slovenj Gradec.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM - PARTIZANSKI DOM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM - PARTIZANSKI DOM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – objekt »Partizanski dom pod Malo Kopo«, neto površine 639,89 m2, brez depandanse, ki se nahaja na parc. št. 1418/25 k.o. 846 - Gradišče, v izmeri 3.000 m2.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV BERNEKERJEVE NAGRADE IN BERNEKERJEVIH PLAKET ZA LETO 2017

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV BERNEKERJEVE NAGRADE IN BERNEKERJEVIH PLAKET ZA LETO 2017

Komisija za podelitev Bernekerjevih priznanj podeli v posameznem letu eno Bernekerjevo nagrado in največ tri Bernekerjeve plakete. Predloge je potrebo poslati najkasneje do srede, 11. januarja 2017 na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Komisija za podelitev Bernekerjevih priznanj pri Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec.

Preberi več...
DOPOLNJEN OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU INDUSTRIJSKA CONA »PAMEČE – TROBLJE ENOTA PI1B«
JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNE MO SLOVENJ GRADEC – PARTIZANSKI DOM NA KOPAH

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNE MO SLOVENJ GRADEC – PARTIZANSKI DOM NA KOPAH

Javna dražba za prodajo nepremičnine: Partizanski dom na Kopah, Legen 168 , 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, nepremičnina ID znak: 846-1418/25-0, k.o. 846-Gradišče (stavbno zemljišče v izmeri 3.000,00 m2) na kateri stojita stavba št. 371, k.o. 846-Gradišče (nestanovanjska stavba, neto površina 405,84 m2) in stavba št. 377, k.o. 846-Gradišče (nestanovanska stavba, neto površina 639,89 m2). Izklicna cena za prodajo je 312.454,00 EUR.

Preberi več...
JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNE MO SLOVENJ GRADEC – STANOVANJSKI PROSTOR VORANČEV TRG 7

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNE MO SLOVENJ GRADEC – STANOVANJSKI PROSTOR VORANČEV TRG 7

Javna dražba za prodajo nepremičnine: stanovanjski prostor ID znak 850-750-1 na naslovu Vorančev trg 7, 2380 Slovenj Gradec. Izklicna cena za prodajo je 90.100,00 EUR.

Preberi več...
OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA ZA DIREKTORJA KULTURNEGA DOMA SLOVENJ GRADEC

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA ZA DIREKTORJA KULTURNEGA DOMA SLOVENJ GRADEC

Vse zainteresirane kandidate in kandidatke obveščamo, da je v Uradnem listu RS, št. 66/2016, ki je izšel dne 21. 10. 2016, objavljen javni razpis za direktorja Kulturnega doma Slovenj Gradec. Prijave je potrebno oddati do petka, 4. 11. 2016 do 12.00 ure na Mestno občino Slovenj Gradec. Več informacij o razpisu je v prilogi.'

Preberi več...
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine MO Slovenj Gradec – POSLOVNI PROSTOR Ronkova ulica 4

Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine MO Slovenj Gradec – POSLOVNI PROSTOR Ronkova ulica 4

Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo poslovnega prostora z ID znakom 850-1291-71 v izmeri 49,89 m2, ki se nahaja v mansardi poslovne stavbe KaTiCa, na naslovu Ronkova ulica 4, Slovenj Gradec. Izhodiščna cena za prodajo je 34.680,00 EUR.

Preberi več...
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine MO Slovenj Gradec – poslovna stavba Francetova c. 11 in garaže

Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine MO Slovenj Gradec – poslovna stavba Francetova c. 11 in garaže

Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine: poslovna stavba ID 850-459 na naslovu Francetova cesta 11, 2380 Slovenj Gradec, garaže ID 850-460 ter funkcionalno zemljišče parcela št. 210/0 in 212/46 obe k. o. 850 - Slovenj Gradec. Izhodiščna cena za prodajo je 206.851,75 EUR.

Preberi več...
JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJNO NEPREMIČNIN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC – NOVEMBER 2016

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJNO NEPREMIČNIN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC – NOVEMBER 2016

SPREMEMBA TERMINA JAVNE DRAŽBE IN PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO PRIJAVE TER PLAČILA VARŠINE


Javna dražba bo potekala v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, v torek dne 06.12.2016, s pričetkom ob 12.00 uri.

Preberi več...
IMENOVANJE KOMISIJE ZA POIMENOVANJE ULIC, TRGOVIN NASELIJ V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

IMENOVANJE KOMISIJE ZA POIMENOVANJE ULIC, TRGOVIN NASELIJ V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec bo imenoval Komisijo za poimenovanje ulic, trgov in naselij v Mestni občini Slovenj Gradec.

Preberi več...
NMV - Izdelava projektne dokumentacije za stanovanjski blok Polje - Popravek 13.10.2016

NMV - Izdelava projektne dokumentacije za stanovanjski blok Polje - Popravek 13.10.2016

Mestna občina Slovenj Gradec vabi vse zainteresirane ponudnike za oddajo ponudb za IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA STANOVANJSKI BLOK POLJE. Razpisna dokumentacija, vključno s projektno nalogo je v priloženih dadotekah. Ponudbe je potrebno oddati do 21.10. do 10.00 ure, odpiranje ponudb bo 21.10.2016 ob 11.00 uri.

Preberi več...
ZAKLJUČENO - Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

ZAKLJUČENO - Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino –garaža ob Partizanski poti v Slovenj Gradcu, stoječe na parc. št. 1022 k.o. Slovenj Gradec

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino - poslovni prostor na Glavnem trgu 9 v Slovenj Gradcu, v izmeri 48,98 m2, ID znak 850-736-002.

Preberi več...
Javna dražba za prodajo nepremične MO Slovenj Gradec – poslovna stavba Francetova c. 11 in garaže

Javna dražba za prodajo nepremične MO Slovenj Gradec – poslovna stavba Francetova c. 11 in garaže

Javna dražba za prodajo nepremičnine: poslovna stavba ID 850-459 na naslovu Francetova cesta 11, 2380 Slovenj Gradec, garaže ID 850-460 ter funkcionalno zemljišče parcela št. 210/0 in 212/46 obe k. o. 850 - Slovenj Gradec. Izklicna cena za prodajo je 243.355,00 EUR.

Preberi več...
Javna dražba za prodajo nepremične MO Slovenj Gradec – Partizanski dom na Kopah

Javna dražba za prodajo nepremične MO Slovenj Gradec – Partizanski dom na Kopah

Javna dražba za prodajo nepremičnine: Partizanski dom na Kopah, Legen 168 , 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu oziroma nepremičnina ID znak: 846-1418/25-0, k.o. 846-Gradišče (stavbno zemljišče v izmeri 3.000,00 m2) na kateri stojita stavba št. 371, k.o. 846-Gradišče (nestanovanjska stavba, neto površina 405,84 m2) in stavba št. 377, k.o. 846-Gradišče ( nestanovanska stavba, neto površina 639,89 m2). Izklicna cena za prodajo je 367.700,00 EUR Javna dražba bo potekala v sejni sobi MO Slovenj Gradec, v sredo dne 19.10.2016 s pričetkom ob 14.00 uri.

Preberi več...
Javna dražba za prodajo nepremične MO Slovenj Gradec – stanovanjski prostor Vorančev trg 7

Javna dražba za prodajo nepremične MO Slovenj Gradec – stanovanjski prostor Vorančev trg 7

Javna dražba za prodajo nepremičnine: stanovanjski prostor ID znak 850-750-1 na naslovu Vorančev trg 7, 2380 Slovenj Gradec. Izklicna cena za prodajo je 106.000,00 EUR. Javna dražba bo potekala v sejni sobi MO Slovenj Gradec, v sredo dne 19.10.2016 s pričetkom ob 10.00 uri.

Preberi več...
Javna dražba za prodajo nepremične MO Slovenj Gradec – POSLOVNI PROSTOR Ronkova ulica 4

Javna dražba za prodajo nepremične MO Slovenj Gradec – POSLOVNI PROSTOR Ronkova ulica 4

Javna dražba za prodajo poslovnega prostora z ID znakom 850-1291-71 v izmeri 49,89 m2, ki se nahaja v mansardi poslovne stavbe KaTiCa, na naslovu Ronkova ulica 4, Slovenj Gradec. Izklicna cena za prodajo je 40.800,00 EUR. Javna dražba bo potekala v sejni sobi MO Slovenj Gradec, v sredo dne 19.10.2016 s pričetkom ob 16.00 uri.

Preberi več...
SKLEP o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Šmartno – Krnice (SC 8) (Uradni list RS, št. 8/1990)
POPRAVEK JAVNE DRAŽBE – OKTOBER 2016, objavljene na spletni strani dne 19.09.2016

POPRAVEK JAVNE DRAŽBE – OKTOBER 2016, objavljene na spletni strani dne 19.09.2016

Javna dražba za prodajo naslednjih zemljišč: 1. zemljišče P-V, parc. št. 289/4 k.o. 850-Slovenj Gradec v izmeri 1.631m2; 2. sklop zemljišč P-Z, ki zajema zemljišče s parc. št. 289/11 k.o. 850-Slovenj Gradec v izmeri 2.340m2 in zemljišče s parc. št. 289/12 k.o. 850-Slovenj Gradec v izmeri 322m2.
Preberi več...
NMV – 2. POPRAVEK 30.9.2016 »IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJO DEGRADIRANEGA INDUSTRIJSKEGA OBMOČJA NOVA OPREMA« - Prijava do 4.10.2016 do 10.00 ure

NMV – 2. POPRAVEK 30.9.2016 »IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJO DEGRADIRANEGA INDUSTRIJSKEGA OBMOČJA NOVA OPREMA« - Prijava do 4.10.2016 do 10.00 ure

Predmet javnega naročila je oddaja del za izdelavo projektne dokumentacije (IDZ, PGD, PZI in PID) za sanacijo degradiranega industrijskega območja - Nova oprema v Slovenj Gradcu.
Preberi več...
JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC – OKTOBER 2016

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC – OKTOBER 2016

Javna dražba za prodajo sklopa zemljišč, ki je sestavljen iz zemljišča P-V, ki zajema zemljišče parc. št. 289/4 v izmeri 1.631m2, k.o. 850-Slovenj Gradec in zemljišč P-Z, ki zajema zemljišči parc. št. 289/11 v izmeri 2.340m2 in parc. št. 289/12 v izmeri 322m2, obe k.o. 850-Slovenj Gradec v skupni površini 2.662m2.
Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem ponudnikom. Lokacija nepremičnin: Ozka ulica 1 in Poštna ulica 4, Slovenj Gradec.

Preberi več...
REZULTATI OCENJEVANJA NATEČAJA ZA IZDELAVO LOGOTIPA POSAMEZNIH ENOT VZGOJNO VARSTVENEGA ZAVODA

REZULTATI OCENJEVANJA NATEČAJA ZA IZDELAVO LOGOTIPA POSAMEZNIH ENOT VZGOJNO VARSTVENEGA ZAVODA

Spoštovani! Obveščamo vas, da je strokovna komisija za ocenjevanje logotipov za javni natečaj za izdelavo logotipov posameznih enot Vzgojno varstvenega zavoda Slovenj Gradec izbrala nagrajenca natečaja.

Preberi več...
Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za podelitev koncesije storitev Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javni

Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za podelitev koncesije storitev Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javni

Ekonomska doba projekta je 15 let. Promotor mora poleg izvedbe ukrepov energetske sanacije objektov, morebiti potrebnega investicijskega vzdrževanja, tekočega vzdrževanja in energetskega knjigovodstva ponuditi tudi energetsko upravljanje objektov za celotno ekonomsko dobo. Promotor mora omogočiti nemoteno uporabo objektov v času izvedbe potrebnih ukrepov energetske sanacije javnih objektov po vnaprej dogovorjenem načinu z javnimi partnerji, da bo delovanje uporabnikov teh objektov lahko nemoteno potekalo.

Preberi več...
Imenovanje občinske volilne komisije

Imenovanje občinske volilne komisije

Občinski volilni komisiji Mestne občine Slovenj Gradec bo v mesecu oktobru 2016 potekel mandat. Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani komisije in njihovi namestniki pa se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. Občinska volilna komisija ima najpomembnejše in najodgovornejše naloge pri občinskih volitvah, saj mora v celoti skrbeti za zakonitost in pravilnost izvedbe volitev v občini.

Preberi več...
POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA PREVOZ UČENCEV IZ OBMOČJA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA PREVOZ UČENCEV IZ OBMOČJA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Povabilo k oddaji ponudbe »Prevoz učencev iz območja Mestne občine Slovenj Gradec do socialnovarstvenega zavoda – Dnevnega centra Ravne na Koroškem, za šolsko leto 2016/2017, v času šolskih dni«.

Preberi več...
NATEČAJ ZA IZDELAVO LOGOTIPA POSAMEZNIH ENOT VZGOJNO VARSTVENEGA ZAVODA SLOVENJ GRADEC

NATEČAJ ZA IZDELAVO LOGOTIPA POSAMEZNIH ENOT VZGOJNO VARSTVENEGA ZAVODA SLOVENJ GRADEC

ZAKLJUČENO!
Predmet natečaja je izdelava logotipa posameznih enot Vzgojno varstvenega zavoda Slovenj Gradec.

Preberi več...
Povabilo k oddaji ponudbe – Prevoz učencev v Mestni občini Slovenj Gradec za šolsko leto 2016/2017, sklop 16.

Povabilo k oddaji ponudbe – Prevoz učencev v Mestni občini Slovenj Gradec za šolsko leto 2016/2017, sklop 16.

Spoštovani! Vabimo vas k oddaji ponudbe za Prevoz učencev iz šolskega okoliša Osnovne šole Šmartno, za šolsko leto 2016/2017, sklop 16, vozilo za prevoz 8 otrok (min. 8+1).

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

ZAKLJUČENO! 

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi poslovnega prostora v objektu Partizanska pot 12 v Slovenj Gradcu, v izmeri 12,74 m2. Upravičenci do brezplačne uporabe poslovnega prostora so nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju dejavnosti humanitarne narave, na območju Mestne občine Slovenj Gradec.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

ZAKLJUČENO! 

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino –garaža ob Partizanski poti v Slovenj Gradcu, stoječe na parc. št. 1022 k.o. Slovenj Gradec.

Preberi več...
JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNE MO SLOVENJ GRADEC – POSLOVNA STAVBA FRANCETOVA C. 11 IN GARAŽE

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNE MO SLOVENJ GRADEC – POSLOVNA STAVBA FRANCETOVA C. 11 IN GARAŽE

ZAKLJUČENO! 

Javna dražba za prodajo nepremičnine: poslovna stavba ID 850-459 na naslovu Francetova cesta 11, 2380 Slovenj Gradec, garaže ID 850-460 ter funkcionalno zemljišče parcela št. 210/0 in 212/46 obe k. o. 850 - Slovenj Gradec. Izklicna cena za prodajo je 286.300,00 EUR.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MOSG ZA LETO 2016/2
JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNE MO SLOVENJ GRADEC – POSLOVNI PROSTOR RONKOVA ULICA 4

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNE MO SLOVENJ GRADEC – POSLOVNI PROSTOR RONKOVA ULICA 4

ZAKLJUČENO!

Javna dražba za prodajo poslovnega prostora z ID znakom 850-1291-71 v izmeri 49,89 m2, ki se nahaja v mansardi poslovne stavbe KaTiCa, na naslovu Ronkova ulica 4, Slovenj Gradec. Izklicna cena za prodajo je 48.000,00 EUR.

Preberi več...
POVABILO K SODELOVANJU – ORGANIZACIJA IN IZVEDBA PRIREDITVE "SG FEST 2016"

POVABILO K SODELOVANJU – ORGANIZACIJA IN IZVEDBA PRIREDITVE "SG FEST 2016"

Predmet povabila je sodelovanje pri organizaciji in izvedbi ter izvajanje gostinskih storitev na prireditvi »SG FEST«, ki bo potekala na Trgu svobode v Slovenj Gradcu dne 19. in 20. avgusta 2016. Prireditev bo uvod v praznovanje občinskega praznika MOSG.

Preberi več...
Namera o prodaji zemljišč - k.o. Dobrava

Namera o prodaji zemljišč - k.o. Dobrava

ZAKLJUČENO! 

Predmet prodaje sta nepremičnini z ID znakom 861-1055/7-0, zemljišče s parc. št. 1055/7 k.o. 861-Dobrava pri Šmartnem in z ID znakom 861-1063/8-0, zemljišče s parc. št. 1063/8 k.o. 861-Dobrava pri Šmartnem. Vrsta pravnega posla: Kupoprodajna pogodba Več informacij v priponki.

Preberi več...
Javna dražba za prodajo nepremične MO Slovenj Gradec – JULIJ 2016

Javna dražba za prodajo nepremične MO Slovenj Gradec – JULIJ 2016

ZAKLJUČENO! 

Javna dražba za prodajo zemljišča s parc. št. 129/0 k.o. Gradišče v izmeri 5.988 m2. Izklicna cena za prodajo je 92.606,38 EUR.

Preberi več...
1234567