Javni zavodi

Javni zavodi

Javni zavodi

  1. Enota Maistrova – Škratica Mica, Maistrova ulica 2a, Slovenj Gradec,
  2. Enota Maistrova – Škratica Mica, oddelek Sele, Sele 1, Slovenj Gradec,
  3. Enota Celjska – Mali škrat, Celjska cesta 29, Slovenj Gradec,
  4. Enota Legen – Gozdni škrat, Zidanškova ulica 39, Slovenj Gradec,
  5. Bolnišnični oddelek Škratek Prehladek, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, Slovenj Gradec,
  6. Enota Pameče – Škrat Radovednež, Pameče 59, Slovenj Gradec,
  7. Enota Podgorje – Škrat Bučko, Podgorje 173, Podgorje,
  8. Enota Šmartno – Leseni škrat, Šmartno 69a, Šmartno,
  9. Enota Mislinja - Sončni škrat, Šentlenart 31, Mislinja,
  10. Enota Mislinja Sončni škrat – oddelek Dolič, Srednji Dolič 4, Mislinja,Enota Mislinja Sončni škrat – oddelek OŠ Mislinja, Šentilj pod Turjakom 1, Mislinja

Osnovne šole:

 

Dokumenti:

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA ZAPOSLITEV JAVNEGA USLUŽBENCA V JAVNEM ZAVODU, KATEREGA USTANOVITELJICA ali SOUSTANOVITELJICA JE MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC