Cestno omrežje

Obstoječe cestno omrežje

Obstoječe cestno omrežje

Obstoječe cestno omrežje obsega:

Občinske ceste:

  • Lokalne ceste - 149 km,
  • Zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste - 7,5 km,
  • Mestne in krajevne ceste - 9,8 km,
  • Javne poti v mestu Slovenj Gradec - 13 km,
  • Javne poti v naseljih in med naselji – 50,5 km.
Predvideno cestno omrežje - leto 2030

Predvideno cestno omrežje - leto 2030

Predvideno cestno omrežje do leta 2030 je projekcija načrtovanega cestnega omrežja, ki je bilo predvideno v Prometni študiji mesta Slovenj Gradec 2013.