Prometne obremenitve

Predvidene prometne obremenitve - leto 2030

Predvidene prometne obremenitve - leto 2030

Projekcija predvidenih prometnih obremenitev je narejena glede na predvideno stopnjo rasti prometa na obstoječi in načrtovani cestni mreži do leta 2030.

Prometne obremenitve - leto 2013

Prometne obremenitve - leto 2013

Prometne obremenitve cestnega omrežja za leto 2013 so rezultat štetja prometa na cestah, ki smo ga izvajali 24.4.2013 na 13 križiščih in je bilo do sedaj največje štetje prometa v mestu Slovenj Gradec.

Prometne obremenitve - leto 2004

Prometne obremenitve - leto 2004

Prometne obremenitve cestnega omrežja za leto 2004 so rezultat štetja prometa na cestah, ki smo ga izvajali za potrebe Prometne študije mesta Slovenj Gradec 2004.

Prometne obremenitve - leto 2002

Prometne obremenitve - leto 2002

Prometne obremenitve cestnega omrežja za leto 2002 so rezultat štetja prometa na cestah, ki smo ga izvajali za lastne potrebe preko avtomatskih števcev prometa.

Prometne obremenitve - leto 1980-1988

Prometne obremenitve - leto 1980-1988

Prometne obremenitve v obdobju med letom 1980 – 1988 so rezultat štetja prometa, ki se je izvajalo v križišču pri bivši Nami (števno mesto 131, Slovenj Gradec) in na Mislinjskem klancu, kjer se štetje prometa izvaja še danes. Podatki so bili zbrani v prometni študiji mesta Slovenj Gradec 1990, ki se je izvajala za potrebe izgradnje vzhodne obvoznice. Glavnina prometa pa je takrat potekala po Celjski cesti in preko Glavnega trga.