Prometne obremenitve

Prometne obremenitve - leto 1980-1988

Prometne obremenitve - leto 1980-1988

Prometne obremenitve v obdobju med letom 1980 – 1988 so rezultat štetja prometa, ki se je izvajalo v križišču pri bivši Nami (števno mesto 131, Slovenj Gradec) in na Mislinjskem klancu, kjer se štetje prometa izvaja še danes. Podatki so bili zbrani v prometni študiji mesta Slovenj Gradec 1990, ki se je izvajala za potrebe izgradnje vzhodne obvoznice. Glavnina prometa pa je takrat potekala po Celjski cesti in preko Glavnega trga.

12