Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOSG opravlja naloge vzgoje in preventive v cestnem prometu, skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo prometno varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med sovozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu.

  • 12 september 2016
  • Število pogledov: 4979
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOSG opravlja naloge vzgoje in preventive v cestnem prometu, skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo prometno varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med sovozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu.

 

 

 

 

ČLANI

Člani SPV MOSG so:

1. dr. Peter PUNGARTNIK, predsednik

2. Boris RAJ, mag., podpredsednik

3. Katja JENKO, predstavnica osnovnih šol, članica

4. Robert KOVAČIČ, mag., predstavnik Policijske postaje Slovenj Gradec, član

5. Jerneja BOŠNIK, članica

6. Milan ŠIRNIK, član

7. Alan MATIJEVIČ, član

8. Edvard TURIČNIK,  član

9. Robert LENART, član,

10. mag. Aljoša KRIVEC, MOSG, tajnik PV